Điểm tuần: “Hiệu ứng hào quang”, mặt trái của sự lấp lánh