Khám phá Việt Nam:Hương cốm Phú Lương,hồn quê Bờ Đậu